Aktuality

Archiv aktualit 13.01.2016

Pozvánka na veřejné projednání SCLLD

Dne 19. 1. 2016 v 15:00 hod. se v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, 752 01 Kojetín bude konat veřejné projednávání projektových rámců Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). Na jednání je zvána široká veřejnost, zejména z řad podnikatelské sféry a zemědělství.

Celá aktualita » 15.12.2015

STANDARDIZACE MAS

Dobrý den, od března 2014 probíhaly v místní akční skupině Střední Haná, o.p.s. přípravy na Standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014-2020. Na základě metodiky Ministerstva zemědělství, dle které standardizace probíhala, došlo ve společnosti k řadě změn. Nově vznikla organizační složka společnosti s povinnými orgány, byly upraveny zřizovací dokumenty společnosti, nově vznikly dokumenty pro organizační složku společnosti. Dne 15. 12. 2015 bylo toto společné úsilí završeno vydáním „Osvědčení o splnění standardů MAS“ od Ministerstva zemědělství. Všem členům a partnerům o.p.s. i MAS patří poděkování za jejich aktivní spolupráci v tomto procesu.

Celá aktualita » 26.09.2015

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ SCLLD

Dne 7. 10. 2015 v 15 hod. proběhne ve Vzdělávacím a informačním centru Kojetín, Masarykovo nám. 8, 752 01 Kojetín veřejné projednání SCLLD s tímto programem: 1. Zahájení 2. Seznámení se současnou podobou 3. Projednání dotačních možností pro obce z EU 2014-2020 4. Vyčlenění opatření vhodných pro SCLLD 5. Předběžné stanovení alokace na jednotlivá opatření 6. Diskuse Na jednání je zvána široká veřejnost

06.05.2015

JAK NA DOTACE V NOVÉM OBDOBÍ?

Dne 21. 5. 2015 od 13 do 15:30 hod. se ve Vzdělávacím a informačním centru, Masarykovo náměstí 8 v Kojetíně bude konat seminář na téma „Jak na dotace v novém období“. Seminář je určen pro malé, střední a velké podniky a živnostníky. Přihlásit se můžete do 19. 5. 2015 na e-mail: info@regiozona.cz nebo na telefonním čísle 773 230 335 (Lenka Blažková). Účast na semináři je zdarma. Bližší informace k semináři dostupné na: http://www.regiozona.cz/news/56/62/Jak-na-dotace-v-novem-obdobi-Kojetin

23.08.2014

Výběrové řízení – „Využití biologického odpadu v obcích MAS Střední Haná“

Místní akční skupina Střední Haná, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení k projektu "Využití biologického odpadu v obcích MAS Střední Haná". Více informací v záložce "Výběrové řízení" (http://masstrednihana.cz/default/vyberove-rizeni)

aktuality e-mailem

Po vyplnění Vašeho e-mailu do tohoto políčka Vám budeme automaticky zasílat všechny publikované aktuality přímo do Vaší e-mailové schránky.